Narenciyede Sun Shield


Narenciyede Güneş Yanıklığı ve Sun Shield Uygulamaları
Narenciye çeşitlerinin birçoğu özellikle de erkenci çeşitler sıcaklık stresine oldukça duyarlıdır.
Meteorolojik hava sıcaklığının 35°C’ leri aşması durumunda meyve yüzeyindeki sıcaklık 45°C-53°C
dereceleri bulur. Bu sıcaklık derecelerine erişilmesi durumunda, bitki fotosentezi yavaşlatır ve sıcaklık
stresine girer.
Eğer bitki bu türden sıcaklık değerleri ile çiçeklenme döneminde karışlaşırsa çiçeklerde ve yeni oluşan
meyvelerde dökülme görülür, bitki daha az meyve tutar. Meyve gelişiminin ileriki aşamalarında bu türden bir
stresle karşılaşan bitki meyve gelişimini yavaşlatır veya tümden durdurur. Meyvelerin direk güneş ışığına
maruz kalan bölümlerinde, gelişmenin erken evrelerinde yeşil kabuk üzerinde sarı veya açık yeşilimsi renk değişimleri oluşmaya başlar. Sıcaklık stresinin devam etmesi durumunda meyve kabuk dokusunda başlayan ölümler meyve üzerinde içe doğru çökük yaralanmalara ve kabuk üzerinde kahverengi lekelere yol açar.
Sarı veya kahverengi kabuk dokusu doku ölümlerinden dolayı sertleşir ve meyve iç tarafında bu bölümler
suyunu kaybeder. Aşağıdaki resimlerde bazı narenciye türlerindeki güneş yanığı zararı görülmektedir.
Bazı türlerde güneş yanığı zararı kendini hemen göstermez. Belirtiler açık ve belirgin değildir. Erkenci bazı mandalina türlerinde, meyvenin altı dümdüz olur, yuvarlağa yakın görünüm basık bir hal alır ve meyvenin etli kısmında bozulmalar olur. Bütün bu etkiler meyve kalitesinin düşmesine ve meyvenin pazar değerinde
kayıplara yol açar. Yapılan hesaplamalar bu türden kayıpların mevsime bağlı olarak %30-40 ları bulduğunu ve tüccarın malı daha tarladayken almayıp, çürüğe ayırdığını göstermektedir.
Bu türden kayıpları önlemenin yolu meteorolojik raporların takip edilerek, gerekirse çiçeklenme dönemini de kapsayacak şekilde, kaolin kili bazlı beyaz renkli parçacıklı film tabakası uygulamasıdır. Özellikle yazın en sıcak günlerinde saat 11.00-16.00 arası meyve yüzey sıcaklığının en fazla arttığı zamanlardır.
Birkaç mikron büyüklüğündeki beyaz parçacıkların her biri meyve yüzeyinde yansıtıcı bir işlev görür ve meyve yüzey sıcaklığını yaklaşık 4°C-8°C arasında düşürür. Böylelikle bitki sıcaklık stresine girmez ve elde edilen
ürün daha kaliteli olur ve meyvenin pazar değeri yükselir.
Hem maliyeti düşük hem de sıradan ilaçlama ekipmanları ile uygulanabilecek bu yöntem, ucuz ve etkili bir
çözüm yöntemi olması yanında, tripsler, yaprak bitleri, yaprak büken türü zararlılarda da kaçırıcı ve
uzaklaştırıcı bir işlev görüp bitkililerinize artı bir koruma sağlar.


Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar