سپر خورشيد چيست؟

Home / سپر خورشيد چيست؟

سان شيلد چيست؟

سان شيلد محصولى است كه به صورت لايه اى سفيد و نازك روى گياه پاشيده شده و مانع از آفتاب سوختگى آن مى گردد.اداره كشاورزى آمريكا و اداره تحقيقات كشاورزى از محقّقين خود دكتر مايكل گلَن(متخصص خاك و گياه شناسى) و دكتر گرى پوتركا(متخصص حشره شناسى)طى سالهاى ١٩٩٨٢٠٠٠ درخواست تحقيق بر روى آفت هاى آسيب زننده به گياهان را كرد.به همين منظور در ايستگاه تحقيقات گياهان و ميوه جات آمريكا با مشاهده ى باغچه ها و باغ هاى انگور و گلابى كه مورد آسيب و آفت زدگيهايى از قبيل آفت باكتريايى و شپش هاى جهنده ى گياهى قرار گرفته بودند تصميم به تحت كنترل گرفتن اين آفت ها گرفتند.
اين گونه شد كه با فكر حفاظت كردن از محصولات،تكنولوژى سان شيلد را ايجاد كردند.اين محصول كه به صورت لايه اى نازك و سفيد روى گياه و ميوه قرار ميگيرد آنها را در مقابل هر گونه آفت و آفتاب سوختگى محافظت ميكند.ايستگاه تحقيقات ميوه جات آمريكا بعد از شروع اين تحقيقات و آزمايشها متوجه كارايى بالاى اين محصول بر روى گياهان و ميوه جات گرديده و همين امر مسبب تحقيقات گسترده ترى روى اين تكنولوژى شد و آن را بيشتر زير نظر گرفتند.
اين محصول در سيب،گلابى،نارنج،انگور،انار،زيتون،گردو،بادام،پسته،بادام زمينى،سيب زمينى،پياز،گوجه،فلفل،لوبيا و طالبى باعث كاهش چشمگير ٥٠ الى ٧٥ درصدى آفتاب سوختگى گرديده و آنها را از آسيب ديدگى محافظت نموده است.
مدير كميسيون تحقيقات درختان ميوه واشنگتن جيم مكفرسون اعلام كرد اين محصول در درختان كوتاه و نيمه كوتاه باغچه هاى سيب مانع از آفتاب سوختگى حدااقل ٥٠ درصدى گياه گرديده كه اين خود به تنهايى مزيتى بزرگ از نظر اقتصادى مى باشد.
در باغ و باغچه هايى كه از اين محصول استفاده گرديده ميوه ها بزرگتر و از نظر شكل ظاهرى مشابه و داراى رنگى شادابتر و سطحى بدون لكه هستند؛همچنين با طولانى تر كردن عمر محصول تأثير مستقيم بر كيفيت و ماندگارى بيشتر در انبار دارد.
در حقيقت هدف اصلى اين محصول ضعيف كردن تأثير اشعه خورشيد ميباشد.همانطور كه در بيابان پوشيدن لباس سفيد براى رهايى از اشعه مستقيم خورشيد و گرما توصيه ميشود،اين محصول نيز به صورت يك لايه ى نازك و سفيد سطح گياه را پوشانده،مانع از آفتاب سوختگى در ماه هاى گرم تابستان مى گردد.
اشعه مادون قرمز و فرابنفش خورشيد باعث آفتاب سوختگى در گياه ميگردد و از اين رو با قرار گرفتن اين لايه نازك كه به صورت يكدست روى درخت ها،برگها و ميوه ها را ميپوشاند مانع از آفتاب سوختگى ميشود و اين رابطه مستقيم دارد با بازده بيشتر محصول؛همچنين اين محصول درخت را در گرما و زير نور آفتاب خنك نگاه ميدارد.
سان شيلد گرماى موجود در گياه و برگها را كاهش داده باعث از بين رفتن استرس در گياه شده كه اين منجر به راحتى بيشتر گياه ميگردد و همين امر سبب ميگردد كه منافذ برگها بازتر شده و دى اكسيد كربن بيشترى گرفته و فتوسنتزى بيشترى انجام دهند.
اينگونه باغدار صاحب يك گياه بدون استرس و خوشحال ميشود كه محصول بيشتر با كيفيت بالاترى را ارائه ميكند.
در باغهاى سيب ويرجينياى غربى آمريكا، طى آزمايش اندازه گيرى فتوسنتز درختان،اين محصول باعث افزايش ٣٠ درصدى فتوسنتز گرديده است.
در آريزونا،باعث افزايش محتواى شكر و بهتر شدن رنگ ليموهاى رشد كرده شده است.
در كاليفرنيا،در باغ ها،تاكستان ها و باغچه هاى انار نيز ميزان شكر افزايش يافته است.درختان و گياهان را از آسيب ديدن توسط آفات محافظت كرده و باعث كاهش چشمگير استفاده از آفت كش ها گرديده،كه اين نيز از نظر اقتصادى كمك شايانى به باغدار ميكند زيرا حشرات و آفات از درختان،شاخه ها،برگها و ميوه هايى كه توسط اين تكنولوژى محافظت شده اند دورى ميكنند به اين دليل كه بالها،پاها و دهانشان آغشته به يك ماده ى سفيد رنگ و تلخ ميشود و اين باعث ميگردد سريع از گياه دورى كرده و به سمت گياهانى بروند كه بتوانند راحتتر از آنها تغذيه كرده،روى آنها آسان حركت كنند و تخم هايشان را بگذارند.
بيد،كرم سيب،آفت برگ آلو،كپك زدگى،سوراخى برگها،چروكيدگى برگها،كرم ميوه جات مضراتى هستند كه اين تكنولوژى از آنها جلوگيرى ميكند و در كشورهاى آمريكا،انگليس،كانادا،استراليا،نيوزلند،آرژانتين،
شيلى،اسپانيا،ايتاليا و يونان نيز اين محصول مورد بررسى قرار گرفته و نتايج به اين صورت حاصل گرديده است:
_با تحت كنترل گرفتن و كاهش دادن آسيب هايى كه به گياه وارد ميشود،باعث كاهش چشمگير استفاده از آفت كشهاى شيميايى گشته است
_مانع از آفتاب سوختگى در ميوه ها و سبزيجات و سخت پوستها(بادام،گردو،…)گرديده است
_با خنك نگه داشتن گياه باعث جلوگيرى از استرس در گياه شده و حاصل آن محصولى بيشتر با كيفيتى بالاتر خواهد بود.
_با جلوگيرى از آفتاب سوختگى در گياه مانع از تخريب محصول گرديده و اين سبب طولانى تر شدن عمر محصول در انبار ميگردد
_باعث فتوسنتز بيشتر در گياه مى گردد
_بيماريهاى قارچى در گياهان را كنترل و از بين ميبرد
_در اواخر بهار و اوايل پاييز مانع از يخ زدگى گياه ميشود
و در آخر به اين نكته مهم اشاره ميشود كه كائولين يك ماده كاملاً گياهى و طبيعى است و هيچ ضررى براى سلامتى انسانها ندارد.

 

 

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram