Cevizde Sun Shield

Home / Cevizde Sun Shield

Cevizde Güneş Yanıklığı ve Sun Shield Uygulaması
Meteoroloji tarafından bildirilen hava sıcaklığının 35°C’yi aşması durumunda, ceviz meyvesinin direk
güneş ışığı alan bölümlerinde, güneş ışığına maruz kalmaktan dolayı güneş yanıklıkları oluşur.
Çünkü hava sıcaklığının 35°C olduğu durumda ceviz meyvesi yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 45°C-50°C’leri bulur. Ceviz meyvesi üzerindeki güneş yanıklığı kendisini önce kabuk üzerindeki sarı ve açık kahverengi lekeler oluşmasıyla gösterir. Sıcaklıkların sürekli yüksek seyretmesi durumunda, bu lekeler zamanla içe doğru yayılır,
koyu kahverengi veya siyah renkli yaralanmalara dönüşür. Meyve olgunlaşma evresinin aşamalarına bağlı
olarak meyve ya tümüyle kaybedilir ya da meyvenin pazar değerini düşüren kararmış iç oluşumu gözlenir.
Ceviz bitkisindeki güneş yanıklığı zararı sadece meyve ile sınırlı olmayıp, sıcaklık stresinin su stresi ile de birleşmesi durumunda yapraklarda da bronz ve kahverengi renkli lekeler oluşmaya başlar ve yapraklarda
kavruk bir görünüm gözlemlenir. Güneş yanıklığının oluşturduğu bu yaralar bakteriyel ve mantari hastalıklar
içinde davetiye çıkarır. Birçok mantar bu yaralardan içeri girerek gelişmeye başlar ve zararın boyutları daha da artar. Üstelik bazen ceviz antrokozu ve güneş yanıklığı ayırt edilemeyecek kadar birbirine benzer belirtiler
oluşturur. Cevizdeki güneş yanığı zararı yetiştirilen bölge ve hava koşulları durumuna bağlı olarak %30-%40’ları bulabilir. Aşağıdaki resimde meyve, yaprak ve iç kısmında güneş yanıkılığının çeşitli zararları görülmektedir.
Özelikle yazın en sıcak günlerinde saat 11.00-16.00 arası meyve yüzey sıcaklığının en fazla arttığı zamanlardır.
Bu yüzden ceviz bitkisinde güneş yanıklığı mücadelesinde, mevsime göre hava durumu iyi takip edilmeli ve
güneş yanıklığı zararını artırıcı su stresinin önüne geçecek dikkatli bir sulama programı uygulanmalıdır.
Güneş yanıklığı zararına karşı önlem olarak, büyüme sezonunun daha ilk evrelerinde meyveler daha bilye büyüklüğünde iken, yapılacak Sun Shield uygulaması, bitki yüzeyinde ince beyaz bir film tabakası oluşturarak, meyve yüzey sıcaklığını düşürmenin yanında, aniden bastıran sıcakların neden olabileceği meyve dökülmesini
de önler. Hem maliyeti düşük hem de sıradan ilaçlama ekipmanları ile uygulanabilecek bu yöntem, ucuz ve etkili bir çözüm yöntemi olması yanında bazı zararlılara karşıda kaçırıcı ve uzaklaştırıcı etkiye sahiptir. Bitki yüzeyini kaplayan mikron büyüklüğündeki beyaz parçacıkların her biri yansıtıcı bir ayna gibi davranıp bitkilerinizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Bu türden bir uygulama yapılmış meyve üzerinde meyve yüzey sıcaklığı yaklaşık
4°C – 8°C arası düşmektedir. Kaolin kili uygulanmış ağaçlarda %20-30 oranında daha iri meyve elde edilir, cevizin meyve iç kalitesi yükselir ve daha fazla beyaz iç elde edilir. Aşağıdaki resimde SunShield marka kaolin kili uygulanmış ceviz resimleri görülmektedir. Kaolin kilinin koruyuculuğu sadece güneşin kavurucu ve yakıcı
etkisiyle sınırlı olmayıp, ceviz yeşil kabuk sineği (Rhagoletiscompleta ) ve ceviz iç kurdu (Cydiapomonella)
türünden zararlıların verdiği zararlar kaolin kili sayesinde önemli oranda düşmektedir. Kaolinin kili bu türden zararlılara kaçırıcı ve uzaklaştırıcı etkide bulunarak bunların meyve üzerine yumurta bırakmasını etkilemektedir. Aşağıdaki resimde ceviz yeşil kabuk sineği zararının başlangıç ve ileri aşamaları gözükmektedir. Aşağıdaki resimde, ceviz iç kurdunun vermiş olduğu zarar görülmektedir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram