Zeytinde Sun Shield

Home / Zeytinde Sun Shield

Zeytinde Güneş Yanıklığı ve Kaolin Kili Uygulaması
Özellikle son yıllarda iklim koşullarındaki değişim ve yazların çok daha sıcak geçmesi sonucu genelde
sıcağa dayanıklı bir bitki olan zeytinde güneş yanığı zararı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda, aşırı sıcak bölgelerde bolca ekilen Gemlik türü zeytinde güneş yanığı zararı zeytinin pazar
değerinde ciddi bir düşüşe neden olmaktadır. Dış ortam sıcaklığının 35°C’leri aşması durumunda sıcaklık
stresine bağlı olarak, meyve üzerinde yaralanmalar ve lekelenmeler oluşmakta ve genç sürgünlerde dış
kabuk kuruyarak çatlamalara neden olmaktadır. Çünkü meyve yüzey sıcaklığı dış ortam sıcaklığından çok
daha yüksektir. Yüksek sıcaklığa bağlı olarak bitki çeşitli antioksidanlar ve proteinler salgılasa da aniden
bastıran yüksek sıcaklık kaynaklı stres, su stresi ile birleşince meyve yüzeyinde yaralanmalar ve lekeler oluşmaktadır.
Sıcaklık stresi kaynaklı, güneş yanıklığı zararı sadece meyve yüzeyi ilgili olmayıp yüksek sıcaklığın sürekliliği halinde meyve etinde de bozulmalara neden olur. Olgunlaşma aşamasında hava sıcaklığının 40°C ‘ler üzerinde seyretmesi durumunda bu zarar meyvenin etli kısmının tamamen bozulmasına neden olabilir. Güneşten yaralanmayan meyvelerde ise bu zarar meyve kabuğunun kalınlaşması ve alınan ürünün kalitesinde düşmelere neden olmaktadır. Aşağıdaki resimde güneş kaynaklı çeşitli zararlar görülmektedir. Güneş yanığını önlemekte, yöreye uygun sıcaklık toleransı yüksek çeşitleri dikmenin yanında, uygun bir sulama programı ile güneş yanığı zararını artırıcı su stresini engellemek için önlemler alınmalıdır. Zeytin tarımı için, gölgeleme ve su püskürtmeli sisleme tipi uygulamalar maliyeti yüksek, uygulanması zeytin tarımı yapılan arazilerde çok zor ve uygulama için
özel ekipman gerekmektedir.
Oysa kaolin kili hem ucuz hem de uygulanması kolay bir yöntem olup, uygulama
için geleneksel ilaçlama ekipmanları rahatlıkla kullanılabilir. Yazları çok sıcak geçen bölgelerde daha büyüme aşamasının ilk evrelerinde (meyve mercimek büyüklüğüne erişince) yapılacak Sun Shield uygulaması güneş yanıklığından kaynaklı zararı önemli oranda azaltacak ve ürünün Pazar değerini %20-30 oranında yükseltecektir. Zeytinde yapılan kaolin uygulaması meyve yüzeyinde ince beyaz bir film tabakası oluşturarak Zeytin sineği (Bactroceraoleae) mücadelesinde de etkili bir mücadele yöntemidir. Büyüme sezonu boyunca birden fazla tekrarlayarak yapılan kaolin kili uygulaması, kimyasal mücadele araçlarına alternatif bir mücadele yöntemidir.. Aşağıdaki resimde uygulama yapılmış zeytin ile uygulama yapılmamış zeytin arasındaki fark meyve
dökülmesinden dolayı belirgin olarak görülmektedir. Kaolin kili uygulanmış zeytin meyvelerinde dökülme
olmazken uygulanmamış ağaçta meyvede dökülmeler var.

Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

  • Günün serin saatlerinde
  • Büyüme sezonunun ilk evrelerinde
  • Yavaş ve her bir ağaca tam olarak atılmalı
  • Aşırı budamadan kaçınılmalı

 

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram